Tato služba OMBUDSMAN.cz provozovaná společností NETservis s.r.o. pro organizaci NETservis s.r.o. je určena pro naplnění požadavků zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů - whistleblowing. Tento zákon umožňuje zejména zaměstnancům bezpečné a důvěrné oznámení protiprávního jednání, které má znaky trestného činu, nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, a nebo jednání, které porušuje jiné právní předpisy ve vybraných oblastech.

Na této stránce můžete podat nové oznámení elektronicky, nebo využít jiný z povinně uvedených kontaktů. Pokud jste již podali oznámení, níže můžete ověřit jeho aktuální stav.

Informace o společnosti

NETservis s.r.o.
IČ: 1234567890
Thákurova 3,
Praha 6,16000

Pověřenou osobou pro společnost NETservis s.r.o. je
Jiří Ptáček
224 312 120


Tuto možnost zvolte, pokud jste tu poprvé

Založit nové oznámení

Založit nové oznámení on-line
Založit nové oznámení poštou

Thákurova 3, Praha 6, 16000

 

Založit nové oznámení telefonicky

Zavolejte na 224 312 120

 

Podat nové oznámení osobně

Thákurova 3, Praha 6, 16000


Zvolte pokud máte kód a pin k existujícímu oznámení

Otevřít existující oznámení


Jak otevřít existující oznámení?

Kód žádosti a její pin jste obdrželi při zakládání žádosti online.

Pokud jste oznámení podali anonymně, vyzvali jsme k Vás k uložení těchto údajů. Buď jste si je uložili do počítače nebo vytiskli. Pokud jste do oznámení vložili svůj kontaktní e-mail, poslali jsme Vám zprávu s kódem i pinem při založení žádosti

Pokud nemáte kód a pin, nemůžeme vaší žádost ověřit.Právní podporu pro Ombudsman.cz zajišťuje KMVS - Advokátní kancelář
Technické řešení Ombudsman.cz zajišťuje NETservis s.r.o.